V sobotu 11. března 2023 zahájil novou sezónu festivalu Pódium NMNM koncert tří absolventek Vídeňské univerzity hudebních a dramatických umění. S programem nazvaným Splněná přání vystoupily Cornelia Sonnleithner (alt), Agnes Wolf (klavír) a Magdalena Eber (viola). Foto Miloš Neuman.