Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě je vyhledávaným centrem turistiky, sportu, rekreace i kultury. Okolí Nového Města je proslulé krásnou přírodou a nevšedními pohledy na panorama Českomoravské vrchoviny.

Čisté přírodní prostředí a členitý terén nabízí v létě velmi dobré podmínky pro provozování pěší turistiky i cykloturistiky, v zimě se Novoměstsko stává lyžařským centrem Vysočiny. Vysočina Aréna u Nového Města tradičně hostí závody světových pohárů na horských kolech, v běhu na lyžích a biatlonu.

Veřejná prostranství Nového Města zdobí, díky tvorbě slavných rodáků Jana Štursy a jeho žáka Vincence Makovského, originální sochařská galerie. Před Štursovým rodným domem na Vratislavově náměstí je instalována známá plastika Raněný, kašnu na Palackého náměstí zdobí socha Píseň hor symbolizující zdejší kraj. Dominantou Vratislavova náměstí je kostel sv. Kunhuty vyzdobený sgrafity dalšího rodáka Karla Němce.

www.nmnm.cz

Foto: © Miloš Neuman
Foto: © Miloš Neuman

Horácká galerie

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě sídlí v renesančním zámku na Vratislavově náměstí. Zámek dal vystavět na sklonku 16. století Vilém Dubský z Třebomyslic a jeho současná podoba odpovídá novorenesanční přestavbě z roku 1874.
Založení Horácké galerie se datuje k dubnu roku 1964. První výstavní prostory se nacházely v budově dnešní radnice, stálá expozice byla instalována ve dvou sálech novoměstského zámku. V roce 1972 byl pro potřeby galerie získán celý areál zámku.

Dnes svojí působností přesahuje Horácká galerie hranice regionu. Ve svém sbírkovém programu se zaměřuje na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním. Spravuje téměř 10 000 uměleckých děl, zejména rozsáhlé sochařské sbírky z pozůstalosti a odkazů významných sochařů 20. století – J. Mařatky, J. Štursy, V. Makovského, J. Laudy, K. Pokorného, L. Martínka, A. Odehnala, V. Žaluda a dalších sochařů. Soustřeďuje se také na regionální krajinářskou tvorbu a sklářské výtvarníky, spojené svým dílem se sklářskou hutí ve Škrdlovicích.

www.horackagalerie.cz

Foto: © Miloš Neuman